Protokoll inträdesprov Försvarsmakten Brumbjörnens Gargamel, Fagerhult 9/8-07
Arrangör: Mönsterås BK

Provledare: Billy Andersson
Bedömare: Ann-Christine Holm


Helhetsintryck: Lämplig för utbildning

 
= resultat

 
1
2
3
4
5
1. Tillgänglighet
Undviker kontakt, skyggar, drar sig undan, avvisar.
Accepterar kontakt - utan att dra sig ndan.
Tar kontakt när föraren/provledaren skapar anledning.
Tar kontakt själv, spontant.
Påträngande kontakttagande.
2.
Samarbete förare/hund
Visar ovilja till samarbete.
Visar något intresse till samarbete.
Blir efterhand mer aktiv och tar självmant initiativ.
Startar snabbt och är ätt att bryta.
Startar snabbt men är svår att bryta.
3. Skottprov Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande
kontroller under lek/passivitet.
Riktar intresse mot skytten, eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.
Alt. Vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. Föraren avstår skott.

4a.
Bevakningsprov
-vind
Ingen markering. Allmänt ointresserad.
Svag markering.
Något ointresserad.
Tydlig markering,
okoncentrerad.
Tydlig markering,
koncentrerad.
 
4b.
Bevakningsprov
-ljud
Ingen markering. Allmänt ointresserad.
Svag markering.
Något ointresserad.
Tydlig markering,
okoncentrerad.
Tydlig markering,
koncentrerad.
 
5a.
Bastjänst
Aktivitetsnivå
Ligger, sitter, iaktar omgivningen, lugn.
Ligger, sitter iaktar omgivningen med aktivt intresse. Uppmärksam. Vandrar runt och nosar. Uppmärksam, orolig. Växlar aktiviteter. Uppmärksam, mycket orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5b.
Bastjänst
Distraktion hundar
Inget intresse för andra hundar.
Uppmärksam på andra hundar, följer med blicken. Uppmärksam, tendens att undersöka, vänder sig mot. Stort intresse som minskar efterhand. Stort intresse, fixerad, bibehåller intresset.
Skall/morr, ev utfall.